VNPT triển khai hệ thống mạng phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

12-15-2022 14:43:33 GMT+7

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII chính thức diễn ra từ ngày 14-16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 980 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai hỗ trợ hệ thống mạng VT- CNTT cung cấp cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Những ngày qua các kỹ thuật viên Trung tâm ĐHTT, TTVT 9 - VNPT Hà Nội đã rất tích cực lắp đặt hệ thống wifi cho các phòng họp chính, các phòng họp diễn đàn, khu vực triển lãm, sảnh chính; lắp đặt các kênh truyền cho báo chí, truyền hình, triển khai các switch cấp mạng LAN, đo kiểm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ Đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục cuối cùng của hệ thống mạng VT- CNTT cung cấp cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được VNPT Hà Nội hoàn thành, sẵn sàng phục vụ Đại hội

VNPT Hà Nội cũng bố trí nhân sự trực giám sát, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn