TỤC LẮP ĐẶT THỦ TỤC LẮP ĐẶT DỊCH VỤ

1. Khách hàng là  Cá nhân:

 - 01 phiếu yêu cầu lắp đặt mới(Có mẫu sẵn)

-       Chứng minh thư nhân dân của chủ thuê bao.

-       Hộ khẩu thường trú; hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đặt máy;

2- Khách hàng là Cơ quan hoặc Doanh nghiệp:

-  01 phiếu yêu cầu lắp đặt mới (Có mẫu sẵn)

-  Giấy đăng ký hoạt động tại Bắc Kạn; hoặc giấy phép đầu tư; hoặc giấy phép hợp tác liên doanh với nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Trường hợp khách hàng lắp đặt thêm máy tại cùng địa chỉ đã có máy hoặc khác địa chỉ nhưng phải cùng mã thanh toán với  máy đã có thì:

   – Khách hàng là Cá nhân chỉ cần mang chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe của chủ thuê bao

   – Khàng là cơ quan chỉ cần mang Giấy giới thiệu.

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn