DANH SÁCH ĐIỂM CCDVVT CÓ ĐỊA CHỈ XÁC ĐỊNH

DO BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN THIẾT LẬP

(Kèm theo văn bản số:    /TTKD BK – ĐHNV ngày    tháng 10  năm 2018 của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Bắc Kạn)

 

STT

Tên Điểm CCDVVT

Địa chỉ

1

Cửa hàng Điện thoại Bùi Đức Nhuận

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

2

Cửa hàng Điện thoại Hoàng Văn Tuế

Xã Chu Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

3

Đinh Thị Thuyết

xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

4

Đinh Thị Tuyết

Xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

5

Hà Thị Xuân

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

6

Hoàng Thị Thuyết

Xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

7

HoàngThị Thu

Xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

8

Hứa Đình Chung

Thôn Khuyổi Shiến, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

9

Nguyễn Khắc Hiếu

Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn

10

Đặng Thị Thim

Thông Khuổi Tăng, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

11

Đặng Thu Giang

Thôn Lủng Điếc, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

12

Dương Văn Bách

Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

13

Hoàng Thị Xoan

Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

14

Triệu Văn Nghĩa

Thôn Tin đồn, xã Thượng giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

15

Trương Hùng Thao

TK4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba bể, tỉnh Bắc Kan

16

Hà Thị Dung

Văn Hóa Xã Chu Hương, huyện Ba Bể

17

Dương Thành Công

Thôn Cốc Lùng, Xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

18

Hoàng Văn Trịnh

Bản Mới, xã Nam Cường, Chợ Đồn, Bắc Kạn

19

Ngô Thị Thúy

Tổ 4 TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

20

Phạm Văn Diễn

Tổ 5, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

21

Triệu Thị Luyến

Bản Cuông xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

22

Vũ Văn Trưởng

Thôn Bản Tràng Xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

23

Ma Doãn Huyên

Xã Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

24

Đàm Văn Diễn

Xã Yên Hân, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

25

Điện Thoại Vương Huyền

Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

26

Hoàng Thị Gái

Cốc Po xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

27

Lưu Quang Tuấn

Tổ 4 TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

28

Nguyễn Thị Huyền

Chợ Tinh, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

29

Vũ Thị Thoi

Bản Quất - Xã Như Cố - Chợ Mới

30

Lê Đức Lợi

Bản Bia - TT Yến Lạc, huyện Na Rì

31

Nguyễn Chí Chương

thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì

32

Nông Thị Lê

Bản Bia - TT Yến Lạc, huyện Na Rì

33

Nguyễn Văn Mẫn

Hảo Nghĩa - Na Rì - Bắc Cạn

34

Cửa hàng Điện thoại Lường Văn Tỷ

Công Bằng, Pác Nặm, Bắc Kạn

35

Cửa hàng Điện thoại Sằm Văn Bằng

Thôn Nà Lại - Xã Bằng Thành - Huyên Pác Nặm

36

Cửa hàng Điện thoại Triệu Quang Nghiệp

Xã Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn

37

Đồng Thị Trang

Thôn Nà Cóoc, Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn

38

Lương Văn Hoan

Bộc Bố, Pác Nặm, Bắc Kạn

39

Đặng Thị Bình

Tổ 1a Đức Xuân - Phường Đức Xuân - TP Bắc Kạn

40

Đỗ Nhất Định

Tổ 11b, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

41

ĐT Quang Trung

Tổ 9a Đức Xuân - Phường Đức Xuân - TP Bắc Kạn

42

Dương Thị Hè

Xã Quang Thuận - TP. Bắc Kạn - Bắc Kạn

43

Lương Thanh Tùng

Tổ 1 Sông Cầu - TP. Bắc Kạn

44

Nguyễn Gia Hùng

Tổ 14, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

45

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tổ 9 Phường Phùng chí Kiên - TP Bắc Kạn

46

Phạm Thị Loan

Tổ 16 - Phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn

47

Phạm Thị Thu Hiền

Tổ 5 - phường Sông Cầu - TP Bắc Kạn

48

Vũ Thanh Tuyền

Tổ 6, phường Minh Khai, TP Bắc Kạn

49

Nguyễn Văn Long

Xã Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn

50

Lê Văn Dân

Tiểu khu 2 Ngân Sơn

51

Đồng Đức Luận

Xã Hà Hiệu, huyện Ngân Sơn

52

Đinh Thiện Lịch

Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn

53

Phạm Thị Thu

Thôn Thiêng Điểm Xã Phúc Lộc, huyện Ngân Sơn

54

BĐ VHX Chu Hương

xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

55

BĐ VHX Mỹ Phương

xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

56

BĐ VHX Cẩm Giàng

xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

57

BĐ VHX Vũ Muộn

xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

58

BĐ VHX Sỹ Bình

xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

59

BĐ VHX Vi Hương

xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

60

BĐ VHX Tú Trĩ

xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

61

BĐ VHX Tân Tiến

xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

62

BĐ VHX Quân Bình

xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

63

BĐ VHX Hà Vị

xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

64

BĐ VHX Lục Bình

xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

65

BĐ VHX Nguyên Phúc

xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

66

BĐ VHX Phương Linh

xã Phương Linh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

67

BĐ VHX Cao Sơn

xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

68

Bưu cục Cẩm Giàng

xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

69

BĐ VHX Đông Viên

xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

70

BĐ VHX Nam Cường

xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

71

BĐ VHX Bình Trung

xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

72

BĐ VHX Nghĩa Tá

xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

73

BĐ VHX Yên Thịnh

xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

74

BĐ VHX Bằng Lãng

xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

75

BĐ VHX Xuân Lạc

xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

76

BĐ VHX Yên Mỹ

xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

77

BĐ VHX Đồng Lạc

xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

78

BĐ VHX Ngọc Phái

xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

79

BĐ VHX Tân Lập

xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

80

BĐ VHX Yên Thượng

xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

81

BĐ VHX Bản Thi

xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

82

BĐ VHX Lương Bằng

xã Lương Băng, Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

83

BĐ VHX Phương Viên

xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

84

BĐ VHX Rã Bản

xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

85

BĐ VHX Đại Sảo

xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

86

BĐ VHX Phong Huân

xã Phong Huân, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

87

BĐ VHX Bằng Phúc

xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

88

BĐ VHX Quảng Bạch

xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

89

BĐ VHX Yên Nhuận

xã Yên Nhuận, huyện Chọ' Đồn, tỉnh Bắc Kạn

90

BĐ VHX Hoà Mục

xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

91

BĐ VHX Thanh Mai

xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

92

BĐ VHX Thanh Vận

xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

93

BĐ VHX Nông Thịnh

xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

94

BĐ VHX Thanh Bình

xã Thanh Bỉnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

95

BĐ VHX Quảng Chu

xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

96

BĐ VHX Như Cố

xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

97

BĐ VHX Bình Văn

xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

98

BĐ VHX Yên Hân

xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

99

BĐ VHX Yên Cư

xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

100

BĐ VHX Mai Lạp

xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

101

BĐ VHX Yên Đĩnh

xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

102

Bưu cục Sáu Hai

xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

103

Bưu cục Cao Kỳ

xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

104

Bưu cục Yên Đĩnh

xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

105

BĐ VHX Kim Lư

xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

106

BĐ VHX Cư Lễ

xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

107

BĐ VHX Lương Thành

xã Lương Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

108

BĐ VHX Kim Hỷ

xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

109

BĐ VHX Xuân Dương

xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

110

BĐ VHX Quang Phong

xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

111

BĐ VHX Cường Lợi

xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

112

BĐ VHX Lương Hạ

xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

113

BĐ VHX Lam Sơn

xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

114

BĐ VHX Dương Sơn

xã Dương Son, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

115

BĐ VHX Lương Thượng

xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

116

BĐ VHX Đổng Xá

xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

117

BĐ VHX Văn Minh

xã Văn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

118

BĐ VHX Liêm Thủy

xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

119

BĐ VHX Ân Tình

xã Ân Tình, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

120

BĐ VHX Văn Học

xã Văn Học, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

121

BĐ VHX Hữu Thác

xã Hữu Thác, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

122

BĐ VHX Vũ Loan

xã Vũ Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

123

BĐ VHX Hảo Nghĩa

xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

124

BĐ VHX Côn Minh

xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

125

Bưu cục Côn Minh

xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

126

Bưu cục Hảo Nghĩa

xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

127

Bưu cục Lạng San

xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

128

Bưu cục Bằng Khẩu

xã Bằng Khẩu, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

129

Bưu cục Nà Phặc

thị trấn Nà Phặc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

130

Bưu cục Lãng Ngâm

xã Lãng Ngâm, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

131

BĐ VHX Đức Vân

xã  Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

132

BĐ VHX Thượng Quan

xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

133

BĐ VHX Lãng Ngâm

xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

134

BĐ VHX Hương Nê

xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

135

BĐ VHX Thuần Mang

xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

136

BĐ VHX Thượng Ân

xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

137

BĐ VHX Cốc Đán

xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

138

BĐ VHX Trung Hoà

xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

139

BĐ VHX Hà Hiệu

xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

140

BĐ VHX Phúc Lộc

xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

141

BĐ VHX Nghiên Loan

xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

142

BĐ VHX Xuân La

xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

143

BĐ VHX Cao Tân

xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

144

BĐ VHX Cổ Linh

xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

145

BĐ VHX Nhạn Môn

xã  Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

146

BĐ VHX Giáo Hiệu

xã  Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

147

BĐ VHX Công Bằng

xã  Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

148

BĐ VHX Bằng Thành

xã  Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

149

BĐ VHX An Thắng

xã  An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

150

BĐ VHX Bộc Bố

xã  Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

151

BĐ VHX Tân Sơn

xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

152

BĐ VHX Quang Thuận

xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

153

BĐ VHX Mỹ Thanh

xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

154

BĐ VHX Dương Phong

xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

155

BĐ VHX Đôn Phong

xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

156

BĐ VHX Dương Quang

xã Dương Quang, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

157

BĐ VHX Xuất Hoá

phường Xuất Hoá, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

158

BĐ VHX Huyền Tụng

phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

159

BĐ VHX Nông Thượng

xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

160

Bưu cục Minh Khai

phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

161

Bưu cục Nà Mày

phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

162

Bưu cục Xuất Hóa

phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT-BẮC KẠN

 

 

 

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn