Giao dịch Bắc Kạn: 0281 3873 888

Địa chỉ: Tổ1b phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn

Giao dịch Bạch Thông: 02813851000

Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kan

Giao dịch Ngân Sơn: 02813834888

Địa chỉ: Khu phố Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Giao dịch Ba Bể:02813876000

Địa chỉ: Tiểu khu 6 thị trấn Chợ Rã huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Giao dịch Pác Nặm: 02813893893

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn