TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VNPT BẮC KẠN. Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ngọc Sao - Giám đốc

: Tổ 1B, Phường Phùng Chí Kiên, Tp. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn - Email:vnptbackan.bkn@vnpt.vn - VNPT Bắc Kạn giữ bản quyền nội dung trên website này
: 0209.3873.888
: 0209.3810.465

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn