VNPT Bắc Kạn khuyến mại đặc biệt dịch vụ VNPT-CA

VNPT Bắc Kạn khuyến mại đặc biệt dành cho các Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA, hoặc những khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số của nhà cung cấp khác sắp hết hạn chuyển sang sử dụng VNPT-CA của VNPT

 

Theo đó Từ 0h00 ngày 01/9/2014 đến hết 24h00 ngày 31/12/2014,VNPT Bắc Kạn khuyến mại đặc biệt dành cho các Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA, hoặc những khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số của nhà cung cấp khác sắp hết hạn chuyển sang sử dụng VNPT-CA của VNPT, cụ thể như sau:

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn