DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

 

STT Tên điểm bán Loại điểm bán Địa chỉ
1 Phòng Bán Hàng Bạch Thông Điểm  Bán hàng lưu động Phố Nà Hái - TT Phủ Thông – Huyện Bạch Thông – tỉnh Bắc Kạn
2 Phòng Bán Hàng Ba Bể Điểm  Bán hàng lưu động Tiểu Khu 6 thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn
3 Phòng Bán Hàng Chợ Mới Điểm  Bán hàng lưu động Tổ 7 tthị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn
4 Phòng Bán Hàng Na Rì Điểm  Bán hàng lưu động Tổ 2A - TT Bằng Lũng – Huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn
5 Phòng Bán Hàng Na Rì Điểm  Bán hàng lưu động Thôn Pò Đoon - TT Yến Lạc – Huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn
6 Phòng Bán Hàng Ngân Sơn Điểm  Bán hàng lưu động Khu Phố - Xã Vân Tùng – Huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn
7 Phòng Bán Hàng Pác Nặm Điểm  Bán hàng lưu động Nà Cóoc, Bộc Bốc, Huyện Pắc Nặm
8 Phòng Bán Hàng Thành Phố Điểm  Bán hàng lưu động Tổ 1B Phường Phùng Chí Kiên

 

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn