VNPT hợp tác với Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế phát triển công nghệ thông tin y tế

07-25-2019 16:41:22 GMT+7

Ngày 23/7/2019 Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt thanh toán viện phí”.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin y tế cho giai đoạn 2019-2024” giữa Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế và Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Trong hoạt động tin học hóa công tác quản lý khám chữa bệnh và điều hành của ngành Y tế, Tập đoàn VNPT đã tiếp cận và đồng hành từ rất sớm. Cụ thể đã ký Thỏa thuận hợp tác về VT-CNTT từ 2009, được bổ sung nâng cấp vào 2012 và biên bản ghi nhớ hợp tác này là tiền đề để VNPT tiếp tục cùng Bộ Y tế xây dựng và triển khai một thỏa thuận hợp tác mới về CNTT toàn diện hơn, góp phần hiện đại hóa ngành y tế thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ở lĩnh vực Y tế, thời gian qua, VNPT đã tích cực tham gia, phối hợp cùng Bộ Y tế trong triển khai và hoàn thành kế hoạch kết nối liên thông khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), theo đúng yêu cầu và tiến độ Nghị quyết 36a của Chính phủ.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Y tế và Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Theo đó, đã triển khai VNPT HIS (phần mềm quản lý bệnh viện) tới hơn 7250 cơ sở khám chữa bệnh tại tất cả các tuyến (6500 cơ sở y tế (CSYT) tuyến xã, phường, thị trấn; 600 bệnh viện tuyến quận, huyện và tương đương; 168 bệnh viện tuyến tỉnh/tuyến trung ương). Bên cạnh đó, hệ thống VNPT HIS đang phục vụ khoảng 5 triệu lượt khám bệnh mỗi tháng; lưu giữ hơn 25 triệu hồ sơ người dân khám bảo hiểm, và hơn 3,5 triệu hồ sơ người dân khám dịch vụ, cùng một số hồ sơ khác.

Ngoài ra, VNPT cũng triển khai hệ thống CNTT chuyên ngành cho dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai 2 – Việt Đức 2 bao gồm các hạng mục HIS/LIS/PACS. Đây là sản phẩm hợp tác với đối tác nước ngoài, có qui trình nghiệp hiện đại, hướng tới mô hình bệnh viện chuẩn quốc tế JCI, đáp ứng cho các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 trên toàn quốc. Hiện đã và đang thử nghiệm, đánh giá tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Triển khai Cổng dữ liệu Y tế cho Bộ Y tế với hơn 10.000 cơ sở KCB, tiếp nhận và lưu trữ 45 triệu hồ sơ KCB, cung cấp trên 60 báo cáo, thống kê chuyên ngành.

Về phát triển ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng bệnh án điện tử tại bệnh viện, VNPT cũng đã phát triển và cung cấp Phần mềm kết nối máy xét nghiệm VNPT LIS, phần mềm chẩn đoán hình ảnh VNPT RIS/PACS cung cấp đồng bộ cho các CSYT. Theo đó, VNPT LIS đã kết nối và cung cấp cho 258 CSYT trên cả nước; VNPT PACS đã cung cấp tới hơn 50 CSYT trên cả nước; Các hệ thống VNPT LIS/PACS đều được tích hợp sẵn sàng với các CSYT đã triển khai VNPT HIS…

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn