Giải pháp truyền hình hội nghị

09-28-2015 16:26:05 GMT+7

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đa phương tiện, cung cấp khả năng giao tiếp giữa các cá nhân hoặc nhóm người từ nhiều điểm khác nhau với âm thanh, hình ảnh và dữ liệu thời gian thực, thông qua mạng IP (Internet ADSL, VPN,…)

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đa phương tiện, cung cấp khả năng giao tiếp giữa các cá nhân hoặc nhóm người từ nhiều điểm khác nhau với âm thanh, hình ảnh và dữ liệu thời gian thực, thông qua mạng IP (Internet ADSL, VPN,…)

Các tính năng nổi bật:  

        
1. Công nghệ: "Multi point – Multi point": trên cùng 1 hệ thống đã xử lý cùng một lúc được nhiều cuộc họp đồng thời, trong khi các hệ thống công nghệ cũ sử dụng công nghệ: "Point – Multi point", chỉ 1 cuộc họp đa điểm diễn ra đồng thời.


2. Tiết kiệm băng thông:

Người tham dự được phân quyền chặt chẽ:

 • Chủ tọa
 • Thành viên chính
 • Thành viên dự thính

- Chủ tọa có quyền chuyển đổi vai trò thành viên.
- Phân quyền rõ ràng nhóm chính và nhóm tham dự.
- Đặc điểm này giúp cho băng thông của hệ thông yêu cầu không tăng lên khi số điểm tham dự tăng. Điều này sẵn sàng đáp ứng cho việc triển khai được ngay trên quy mô lớn.
- Dễ dàng triển khai trên quy mô rộng lớn


3. Công nghệ xử lý / trình diễn dữ liệu đa phương tiện

 • Truyền số liệu
 • Biên tập chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến: Word
 • Tính toán trực tuyến: Excel
 • Chia sẻ trực tuyến nhiều định dạng dữ liệu: ảnh: Bmp, jpg, gif,…
 • Định dạng media: Avi, asf, mpg, wmv, wav, mp3, ,….
 • Website
 • Acrobat
 • AutoCad
 • Trao đổi massage ngắn
 • Tích hợp với trình diễn hệ thống thời gian thực


4. Sử dụng được mọi lúc, mọi nơi
- Kết hợp giữa các phòng họp lớn, phòng họp vừa, điểm cá nhân, điểm cơ động
- Đáp ứng nhanh những nhiệm vụ cơ động
- Phần nội dung Download phần mềm

Tin cũ hơn

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn