Bổ sung 04 kênh nước ngoài trên MyTV

09-28-2015 17:19:33 GMT+7

Từ ngày 21/04/2014 Truyền hình MyTV sẽ phát sóng thêm 04 kênh nước ngoài (giữ nguyên gói cước sử dụng)


TT

Số hiệu kênh trên EPG

Danh sách kênh

Định dạng

Gói cước dịch vụ

Thể loại

Nội dung kênh

1

106

Diva

Universal

SD

MyTV Silver,

MyTV Gold

Giải trí

Các chương trình giải trí tổng hợp cho phụ nữ hiện đại thành đạt

2

108

Outdoor

Channel

HD

MyTV Silver HD,

MyTV Gold HD

Thể thao

Các chương trình thể thao ngoài trời cho nam giới năng động

3

109

Asian Food Channel

SD

MyTV Silver,

MyTV Gold

Giải trí

Các chương trình ẩm thực, nấu nướng, và phong cách sống

4

114

Da Vinci

SD

MyTV Silver,

MyTV Gold

Giải trí

Các chương trình phổ biến kiến thức cho trẻ em và gia đình

 

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn