VNPT đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Bắc Kạn

09-23-2015 15:17:02 GMT+7

Chiều 29/6, tại Bắc Kạn đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược VT-CNTT giai đoạn 2015-2020 giữa VNPT và UBND tỉnh Bắc Kạn. Dự Lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa và Phó Tổng Giám đốc VNPT Tô Mạnh Cường

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, VNPT sẽ hợp tác và hỗ trợ UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai các nội dung chính: Xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Bắc Kạn; ứng dụng công nghệ thông tin, để xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng giải pháp tổng thể an toàn an ninh thông tin, chính quyền điện tử của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực VT&CNTT và các nội dung hợp tác khác theo nhu cầu của UBND tỉnh Bắc Kạn và khả năng đáp ứng của VNPT.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh Bắc Kạn, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT&CNTT trên địa bàn; đồng thời cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ VT&CNTT khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử của Tỉnh trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai cho tỉnh Bắc Kạn. 

Phó Tổng Giám đốc VNPT Tô Mạnh Cường (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa cho biết, chương trình hợp tác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, đặc biệt là công tác quản lý điều hành của tỉnh Bắc Kạn. Từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh ngày càng hiện đại, đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí hoạt động, góp phần cải thiện thứ hạng về mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND tỉnh Bắc Kạn trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Để thực hiện có hiệu quả sự hợp tác này, Phó Chủ tịch cũng đề nghị các Sở, Ban, ngành UBND các huyện tích cực phối hợp tốt với VNPT trong suốt quá trình hợp tác chiến lược; Giao Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện để VNPT triển khai thực hiện các nội dung thuận lợi.

Thay mặt VNPT, Phó Tổng Giám đốc VNPT Tô Mạnh Cường đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn dành cho VNPT và khẳng định VNPT sẽ cùng các UBND huyện và các Sở, Ban, ngành của tỉnh Bắc Kạn nhanh chóng triển khai thành công các ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội thông tin, dân chủ, minh bạch, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

VNPT hiện đang có một mạng hạ tầng VT-CNTT rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo phục vụ tốt cho việc chỉ đạo điều hành TTLL của chính quyền địa phương, các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử, VNPT, mà đại diện là VNPT Bắc Kạn sẽ phối hợp với các Sở/Ngành tỉnh để đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tẩng VT-CNTT trên địa bàn. Đồng thời VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ VT-CNTT khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai Chính quyền điện tử.

TM

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn