UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2015-2020

09-23-2015 15:26:17 GMT+7

Ngày 29/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2015 – 2020.

Dự buổi ký kết có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND và phòng Văn hóa thông tin các huyện/thành phố của tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng ban của Tập đoàn VNPT và Viễn thông Bắc Kạn.

Tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Tô Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc VNPT Việt Nam thay mặt hai bên ký bản thỏa thuận hợp tác.

Ảnh: Bà Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và Ông Tô Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn VNPT ký thỏa thuận hợp tác

Chương trình hợp tác giữa UBND Tỉnh Bắc Kạn và VNPT sẽ được triển khai trên 3 lĩnh vực: Xây dựng hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin (VT&CNTT) và Truyền thông đáp ứng nhu cầu triển khai xây dựng chính quyền điện tử Tỉnh Bắc Kạn trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử; Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của Bắc Kạn; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực VT&CNTT.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND Tỉnh Bắc Kạn  khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong cơ quan quản lý nhà nước Tỉnh Bắc Kạn, các đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh Bắc Kạn và nhu cầuvề lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT&CNTT tại UBND Tỉnh Bắc Kạn; VNPT cũng sẽ tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng CNTT trong nội bộ công tác điều hành của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, đến các đơn vị trực thuộc của tỉnh Bắc Kạn theo một kiến trúc nền tảng thống nhất để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán, tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do Chính phủ triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Đỗ Thị Minh Hoa khẳng định: “Đây sẽ là cơ sở để tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn VNPT tiếp tục mở rộng, xây dựng phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài giữa hai đơn vị nhằm triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất, đảm bảo an toàn bảo mật các ứng dụng về dịch vụ công và đáp ứng hạ tầng kỹ thuật viễn thông cho tỉnh Bắc Kạn”. Thay mặt UBND tỉnh, bà Đỗ Thị Minh Hoa giao Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT chủ trì khâu nối, phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện giải quyết các khó khăn, vướng mắc để VNPT Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung được thuận lợi.

Ảnh: Bà Đỗ Thị Minh Hoa phát biểu tại buổi lễ

Để thực hiện thành công và có hiệu quả các nội dung hợp tác, phía UBND tỉnh Bắc Kạn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các dự án ứng dụng VT&CNTT và Truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn; phía Tập đoàn VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng VT&CNTT và Truyền thông của Tỉnh Bắc Kạn, trọng tâm theo nội dung hợp tác ký kết giữa hai bên.

Bắc Kạn đang tích cực triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách phát triển về viễn thông, CNTT, tăng cường ứng dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT, xây dựng hệ thống chính phủ điện tử, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội…. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nguồn lực từ phía các doanh nghiệp lớn là một trong những biện pháp được UBND tỉnh hướng tới nhằm giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn.Trong bối cảnh đó, thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông- CNTT giữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT có ý nghĩa quan trọng, chắc chắn sẽ mở ra nhiều thay đổi trong ứng dụng và phát triển CNTT của địa phương.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2015 -2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam có giá trị kể từ ngày 29/6/2015, có hiệu lực đến hết năm 2020. Sau ký kết hợp tác, đầu mối hai bên (Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn và VNPT Bắc Kạn) sẽ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực theo các nội dung đã ký./.

Hà Hồng Cương

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn