Dịch Vụ Cố Định Truyền Thống

09-28-2015 16:39:33 GMT+7

Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, fax là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định/máy điện thoại di động/máy điện thoại ở tỉnh khác hoặc quốc tế

DỊCH VỤ CỐ ĐỊNH TRUYỀN THỐNG

Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, fax là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định/máy điện thoại di động/máy điện thoại ở tỉnh khác hoặc quốc tế. 


 
Các loại hình dịch vụ:
- Dịch vụ gọi điện thoại nội hạt.
- Dịch vụ gọi điện thoại di động.
- Dịch vụ gọi điện thoại liên tỉnh.
- Dịch vụ gọi điện thoại quốc tế.
- Dịch vụ nhắn tin cố định.

Cách sử dụng:
* Cách quay số:
- Gọi nội hạt: Khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số điện thoại của thuê bao cần gọi.
VD: 3825000
- Gọi di động: Khách hàng chỉ cần quay đủ 10 chữ số hoặc 11 chữ số đăng kí của thuê bao điện thoại di động cần gọi.
VD: 0912465888 hoặc 01236897156.
- Gọi liên tỉnh: 
                   + Gọi trực tiếp: 0 + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
                   + Gọi qua 171: 171 + 0 + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
                   VD: Gọi đi TPHCM quay trực tiếp : 08 38123456.
Gọi TPHCM qua 171:   quay số   
171 08  38123456
- Gọi quốc tế: 
                  + Gọi trực tiếp: 00 + Mã nước + Mã vùng + Số điện thoại cần gọi.
                  + Gọi qua 171: 171 + 00 + Mã nước + Mã vùng +Số điện thoại cần gọi.

 

Tin cũ hơn

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn