Dịch vụ gọi 171

09-28-2015 16:47:30 GMT+7

Là dịch vụ điện thoại theo giao thức IP (Internet Protocol) - với phạm vi liên lạc liên tỉnh, quốc tế tương tự dịch vụ điện thọai liên tỉnh, quốc tế thông thường. Dịch vụ Gọi 171 cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế với giá rẻ, chất lượng ở mức chấp nhận được.

Là dịch vụ điện thoại theo giao thức IP (Internet Protocol) - với phạm vi liên lạc liên tỉnh, quốc tế   tương tự dịch vụ điện thọai liên tỉnh, quốc tế thông thường. Dịch vụ Gọi 171 cung cấp cho khách hàng các cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế với giá rẻ, chất lượng ở mức chấp nhận được.

 

Cách quay số tương tự như gọi điện thoại liên tỉnh và quốc tế, chỉ khác là phải thêm mã truy nhập 171 trước cách gọi bình thường. Cụ thể là :

 

- Gọi liên tỉnh: 171+ 0+ Mã vùng+Số thuê bao

 

- Gọi quốc tế: 171+ 00+ Mã nước+ Mã vùng+ Số thuê bao

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn