Sổ Liên Lạc

09-28-2015 15:16:51 GMT+7

Đây là công cụ hữu hiệu giúp kết nối gia đình và nhà trường để tra cứu những thông tin liên quan trong sổ liên lạc ngoài 02 công cụ hiện tại là Internet theo hình thức truy cập vào website http://vnedu.vn và SMS theo hình thức nhận tin nhắn từ nhà trường.

Cách sử dụng dịch vụ rất đơn giản: Khi đăng ký dịch vụ sổ liên lạc điện tử VnEdu – Com của VNPT, mỗi khách hàng đã được cấp 01 ID – mã duy nhất cho 01 học sinh để truy vấn thông tin trong sổ liên lạc điện tử. ID này được sử dụng đồng thời để truy cập vào website http://vnedu.vn hoặc truy cập vào dịch vụ “Sổ liên lạc” trên MyTV. 

Với giao diện dễ sử dụng, các thông tin học tập của học sinh có thể truy vấn thuận lợi và nhanh chóng. Trước hết, phụ huynh cần đăng ký mã học sinh cần tra cứu và nhập mã học sinh, đăng ký. Một thuê bao MyTV có thể tra cứu nhiều mã học sinh nếu đăng ký nhiều account của dịch vụ VnEdu do VNPT cung cấp.

Sau khi nhập mã ID, phụ huynh sẽ tiếp cận được các nội dung truy vấn sổ liên lạc bao gồm:

+ Hồ sơ: Lưu toàn bộ thông tin cá nhân của học sinh. 

+ Học tập: Cung cấp các thông tin về kết quả học tập của học sinh như điểm từng môn học, điểm trung bình, điểm tổng kết, học lực, hạnh kiểm, nhận xét chung của giáo viên. 

+ Nghỉ học: Cung cấp thông tin về việc vắng mặt, tính chuyên cần của học sinh trong lớp.

Việc tính toán, tổng hợp số học lực, hạnh kiểm… được hệ thống thực hiện tự động tuân theo các quy định của bộ giáo dục ban hành nên tránh được sai sót do việc tính toán thủ công.

 

Tin cũ hơn

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn