Tin Nhắn

09-28-2015 15:01:49 GMT+7

Là dịch vụ cho phép các thuê bao MyTV có thể nhắn tin trực tiếp cho nhau trên màn hình dịch vụ, hoặc cho phép nhà cung cấp (Công ty VASC) nhắn tin đến một tập thuê bao MyTV chọn trước hoặc toàn bộ thuê bao MyTV, hoặc cho phép nhắn tin từ các thiết bị đầu cuối khác tới thuê bao MyTV và ngược lại.

Vị trí dịch vụ: Dịch vụ “Tin nhắn” nằm trong nhóm “Tương tác” trên giao diện MyTV.

Hình thức: Tin nhắn có các định dạng text, ảnh, video. Tin nhắn đến có 2 hình thức hiển thị:

+ Popup thông báo có tin nhắn tại màn hình dịch vụ.

+ Chạy chân chữ tại màn hình dịch vụ.

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn