Bình Chọn

09-28-2015 14:50:05 GMT+7

“Bình chọn” là dịch vụ cho phép các thuê bao MyTV có thể bình chọn trực tiếp các chương trình do MyTV cung cấp qua màn hình tivi như các gameshow, các nội dung của MyTV (ví dụ: Bình chọn bài hát được yêu thích nhất, album được yêu thích nhất, ca sĩ được yêu thích nhất trong tháng,…).

 Đồng thời cho phép khách hàng tham gia đánh giá về một sản phẩm, dịch vụ hay nhóm thông tin xã hội qua các tiêu chí lựa chọn do các doanh nghiệp, nhà cung cấp nội dung và các tổ chức xã hội... có nhu cầu.

 

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn