Tiếp Thị Truyền Hình

09-28-2015 14:41:47 GMT+7

Mang đến cho bạn những thông tin về sản phẩm, dịch vụ như giá cả, mẫu mã, địa điểm giao dịch mua bán, giúp bạn có thể lựa chọn và đưa ra quyết định mua sắm.

Thông tin về sản phẩm, dịch vụ như giá cả, mẫu mã, địa điểm giao dịch....

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn