Triển khai dự án Mạng thông tin phòng chống thiên tai

10-07-2015 15:36:51 GMT+7

Ngày 8/12/2009, VNPT đã báo cáo với Lãnh đạo Bộ TT&TT về Tình hình triển khai dự án mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai. Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 8/12/2009, VNPT đã báo cáo với Lãnh đạo Bộ TT&TT về Tình hình triển khai dự án mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai. Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã báo cáo Lãnh đạo Bộ với bốn nội dung cụ thể gồm: Trang thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat trang bị cho 35 tỉnh thành phố và bổ sung thêm 28 tỉnh có biển trên tiêu chí đặc điểm khó khăn về địa lý, thiên tai; Thiết bị thông tin tại các Huyện trọng điểm, Ban Viễn thông cần trang bị cho 134/635 huyện thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và trọng điểm bão lũ với 01 Trạm VSAT-IP cố định, 01 bộ thiết bị truyền hình hội nghị qua Internet; Xe thông tin chuyên dùng cho các tỉnh trọng điểm như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk; Trang thiết bị Hội nghị truyền hình phục vụ cho Ban chỉ đạo PCLB TW tại 3 khu vực.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ  trưởng Lê Nam Thắng cho rằng: VNPT cần đặt ra tiêu chí chọn các tỉnh, huyện trọng điểm. Đặc biệt, phải phân kỳ đầu tư để có thể tiết kiệm được ngân sách nhà nước, kế hoạch đặt ra phải đạt được mục tiêu, thông tin liên lạc được thông suốt từ Trung ương đến các Tỉnh trọng điểm và từ các Tỉnh trọng điểm đến các Huyện trọng điểm. Thứ trưởng đề nghị tập trung vào các tỉnh từ phía Nam Trung Bộ ra phía Bắc, rà soát lại các huyện trọng điểm, tổ chức hệ thống phải thống nhất từ Trung ương đến Tỉnh và từ Tỉnh xuống Huyện, xe thông tin chuyên dùng phải cơ động vượt được địa hình khó khăn, phức tạp…

Đại diện Vụ Viễn thông và Vụ Kế hoạch – Tài chính cũng đã có thêm những ý kiến đóng góp sát thực cho Dự án của VNPT, từ việc sử dụng tiết kiệm các trang thiết bị, xe chuyên dụng để tác nghiệp trong mùa mưa bão, chọn các tiêu chí trên thống kê để thuyết phục các Bộ ngành, cần phải kết hợp với Ban phòng chống lụt bão Trung ương trong triển khai dự án, đặc biệt VNPT tiếp tục hoàn thiện chi phí đầu tư sau dự án nếu như được cấp vốn.

Kết luận buổi làm việc, Thứ  trưởng Lê Nam Thắng đồng ý cho thực hiện dự án. Thứ trưởng cho biết, sau khi dự án được Thủ tướng phê duyệt, Bộ sẽ có những quy định cụ thể cần bổ sung hoàn thiện trong tháng 12.

Theo Website Bộ TT&TT

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn