DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

11-05-2018 13:42:37 GMT+7

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

 

STT

Tên điểm bán

Loại điểm bán

Địa chỉ

1

Phòng Bán Hàng Bạch Thông

Điểm
 Bán hàng lưu động

Phố Nà Hái - TT Phủ Thông – Huyện Bạch Thông – tỉnh Bắc Kạn

2

Phòng Bán Hàng Ba Bể

Điểm
 Bán hàng lưu động

Tiểu Khu 6 thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn

3

Phòng Bán Hàng Chợ Mới

Điểm
 Bán hàng lưu động

Tổ 7 tthị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

4

Phòng Bán Hàng Na Rì

Điểm
 Bán hàng lưu động

Tổ 2A - TT Bằng Lũng – Huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn

5

Phòng Bán Hàng Na Rì

Điểm
 Bán hàng lưu động

Thôn Pò Đoon - TT Yến Lạc – Huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn

6

Phòng Bán Hàng Ngân Sơn

Điểm
 Bán hàng lưu động

Khu Phố - Xã Vân Tùng – Huyện Ngân Sơn – tỉnh Bắc Kạn

7

Phòng Bán Hàng Pác Nặm

Điểm
 Bán hàng lưu động

Nà Cóoc, Bộc Bốc, Huyện Pắc Nặm

8

Phòng Bán Hàng Thành Phố

Điểm
 Bán hàng lưu động

Tổ 1B Phường Phùng Chí Kiên

 

TRUNG TÂM KINH DOANH – VNPT BẮC KẠN

 

 

 

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn