Viễn thông Bắc Kạn: Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại

10-07-2015 15:43:43 GMT+7

Từ tháng 1/2008, VNPT Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn....

Từ tháng 1/2008, VNPT Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT Bắc Kạn đã tập trung mọi nguồn lực không ngừng đầu tư mở rộng, hiện đại hóa mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ lên một tầm cao mới đáp ứng những yêu cầu của môi trường kinh doanh hiện đại.

Sau khi chia tách đơn vị có điều kiện để tập trung mọi nguồn lực cho lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, nên đảm bảo tốt việc quản lý, vận hành, khai thác mạng lưới và chăm sóc khách hàng. Lực lượng lao động cũng được đầu tư theo hướng chuyên môn hoá, chất lượng lao động được được nâng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển cua hệ thống.


Với vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, VNPT Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh và nhanh chóng hoàn thành các dự án phát triển mạng lưới. Cải tiến công nghệ, cải tiến quy trình khai thác mạng lưới, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện đại, đồng bộ. Tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ cao, đưa vào khai thác các dịch vụ mới trên nền mạng NGN, xây dựng cáp quang cho mạng Man-E, MSAN. Nâng cao chất lượng đường truyền dẫn, đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ mới.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, Viễn thông Bắc Kạn vẫn tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị duy nhất trên cung cấp đầy đủ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngoài việc đảm bảo chất lượng các dịch vụ truyền thống, VNPT Bắc Kạn luôn là đơn vị đi đầu trong việc khai thác các dịch vụ mới chất lượng cao như: FiberVNN, sử dụng công nghệ FTTH, dịch vụ truyền hình MyTV, các dịch vụ 3G. VNPT Bắc Kạn đã phát triển tổng số thuê bao các loại dịch vụ trên 30.000 thuê bao.

 

Bình Châu

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn