VNPT BẮC KẠN TUYỂN DỤNG (29-04-2020) VNPT Bắc Kạn tuyển dụng vị trí kỹ sư IT và Nhân viên kỹ thuật

VNPT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (31-12-2019) VNPT BẮC KẠN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

VNPT THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (16-09-2019) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông báo kéo dài thời gian tuyển dụng chức danh kế toán (14-11-2018) Thông báo kéo dài thời gian tuyển dụng chức danh kế toán

DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG (05-11-2018) DANH SÁCH ĐIỂM BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

• VNPT tung gói cước Văn phòng Data siêu tiết kiệm cho doanh nghiệp • VNPT ra mắt gói cước Văn phòng Data, giúp doanh nghiệp tiết kiệm 50% chi phí • Tiết kiệm 50% chi phí với gói cước Văn phòng Data c (22-09-2017) • VNPT tung gói cước Văn phòng Data siêu tiết kiệm cho doanh nghiệp • VNPT ra mắt gói cước Văn phòng Data, giúp doanh nghiệp tiết kiệm 50% chi phí • Tiết kiệm 50% chi phí với gói cước Văn phòng Data của VNPT

Viễn thông Bắc Kạn: Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại (07-10-2015) Từ tháng 1/2008, VNPT Bắc Kạn được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn....

Viễn thông Bắc Kạn: thêm 4 gói cước (07-10-2015) VNPT vừa ban hành thêm 4 gói cước mới gồm: gói “VNPT- Trò chuyện thoải mái”; gói “VNPT – không giới hạn”, gói tích hợp 3 dịch vụ và gói tích hợp 4 dịch vụ.

CS khách hàng

0281 800126

Dịch vụ giải đáp

0281 1080

Báo máy hỏng

0281 119

Kết nối với VNPT Bắc Kạn